Vi ønsker flere frivillige som kan bidra med å arrangere aktiviteter på Jekken!

Bli frivillig på Jekken frivilligsentral og bidra på aktiviteter tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Liker du å hjelpe andre, møte nye mennesker og være sosial? 

På Jekken Frivilligsentral ønsker vi å tilby faste fritidsaktiviteter, ulike arrangement og å legge til rette for at alle som ønsker det kan bidra med frivillig arbeid. Målgruppa til Jekken Frivilligsentral er voksne med nedsatt funksjonsevne. For å kunne opprettholde og tilby flere aktiviteter trenger vi stadig flere frivillige som kan bidra på aktivitetene slik at Jekken blir en god og trygg møteplass. 

For tiden trenger vi blant annet frivillige tirsdager og torsdager

Tirsdager 17.30-20.00 er det Jekken Klubb. Dette er en tilrettelagt fritidsklubb. Du kan lese mer om tilbudet her:  

Torsdager 18.00-20.00 er det Jekken Laget. Her ønsker vi å legge til rette for at alle som vil skal få mulighet til å bidra som frivillige, gjennom å variere og tilpasse oppgaver på gården og i nærområdet! Her trenger vi frivillige, som sammen med aktivitetslederne kan være til stede og bidra til å legge til rette for og skape en god og trygg møteplass. HER tilfredsstiller du ikke bare et behov men  gir deg som frivillig EN STOR egenverdi. 

Har du mulighet enten på dagtid/kveldstid,  vi vil gjerne høre fra deg! 

Ta kontakt på post@jekken.frivilligsentral.no eller trykk på "bli frivillig," så kontakter vi deg!2024 © Jekken Frivilligsentral