Stengt på ubestemt tid

Jekken-klubben er stengt på ubestemt tid

Til informasjon: Jekken frivilligsentral er stengt på ubestemt tid, men kan nåes på telefon 46947541.

Stiftelsen Voll gård holder stengt for publikum fra 11. mars 2020.Dette er en konsekvens vi tar av at nasjonale myndigheter vurderer det slik at smittesituasjonen for korona-viruset har kommet over i en ny fase der strengere forebyggende tiltak er nødvendig. Dette gjelder alle tilbud og aktiviteter som arrangeres på Voll gård.

Vi beklager ulempene dette medfører for alle våre besøkende og brukere, og ser fram til at situasjonen normaliserer seg.


Følg gjerne med på nyheter og oppdateringer her på nettsiden og vår  Facebook-side:

https://www.facebook.com/Jekken-klubben-290877721496852/?__tn__=kC-R&eid=ARAwldM84adLwtHMCLD2AHw8G8iiWmPF1fMuyrC0lqbvo6QL4UBqQKqejHvzmK0-lh2tLAnuKKuL9T9F&hc_ref=ARTpJCNg2m31tXjp3kF51H239JrGIJ3bvkg4w3lFKnNqDzVOSwTm-MfnAd1GrI_f0z8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCyOHQlEki6IOFDc5AKp5sPwjE4Q_u1eJ-4DPKYAYHSUoaOD-hB8mtOkqU-oAY8TSV52fR2jV1juq-jPzji1K1k_R-8AgGfD87ObVbXSXL7BcUBVM34J_heAvwOv4Ksvy0c1thqgTkWu-_K5mEPS_OuUKEKfHXeRNcRNdkpXwOeWj4lY0No2W4KqTUbz9MdTn-joNRyQqFZpVLcsXueQeTQ_fFfca-8LivzIo2YbXMNpifKd38RoNjrdDC6qf800BthJMnPLqP5645t8VnpsNK8iiIMeaa3WVG6SG9aTP8o2nUPXUPixAm00qGPVGIpoybCcbNTIif7Qv5hyY8 


2022 © Jekken Frivilligsentral