Velkommen til oss

Velkommen til Jekken frivilligsentral

Jekken frivilligsentral holder sted i Gulhuset på Voll gård, samme sted som Strinda frivilligsentral. Jekken frivilligsentral har aktiviteter spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vil du bli frivillig hos oss kan vi tilby varierende oppgaver og spennende møter med mennesker.

2024 © Jekken Frivilligsentral